ABOUT

Jsme nový český prodejce kompozitního materiálu G10 a Micarta® od amerického výrobce Norplex-Micarta, Inc.

Kolem kompozitů se pohybujeme již řadu let. Víme, že najít kvalitní kompozit v kusovém množství za rozumnou cenu není nikdy jednoduché. Proto jsme se po letech spolupráce s předním dovozcem těchto materiálů, společností ISOMA s.r.o., rozhodli nabídnout celou škálu kvalitních kompozitů široké veřejnosti.

Společnost Norplex-Micarta, Inc. je jediným právoplatným držitelem značky Micarta® na světě. Veškerý materiál v naší nabídce je z USA dovážen výhradním evropským distributorem, společností ISOMA s.r.o. Díky tomuto přímému napojení máme v naší nabídce kompletní sortiment Ultrex composites™ a jsme schopni pružně reagovat na Vaše požadavky. Věříme, že si naše materiály zamilujete stejně jako my a pomohou Vám realizovat ty nejdivočejší návrhy. Ať se dílo daří!

 

We are a new Czech seller of G10 and Micarta® composite material from the American manufacturer Norplex-Micarta, Inc.

We have been moving around composites for many years. We know that finding a quality composite in quantities at a reasonable price is never easy. Therefore, after years of cooperation with a leading importer of these materials, ISOMA s.r.o., we decided to offer a full range of quality composites to the general public.

Norplex-Micarta, Inc. is the only rightful holder of the Micarta® brand in the world. All material in our offer is imported from the USA by an exclusive European distributor, ISOMA s.r.o. Thanks to this direct connection, we offer a complete range of Ultrex composites ™ and we are able to respond flexibly to your requirements. We believe that you will fall in love with our materials as much as we do and help you realize the wildest designs. Good luck to the work!

 

Back shopping